ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2023 (เวอร์ชัน1.1.0)

ข้อตกลงการใช้บริการ Shopdee Website

Shopdee Website

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท สมาร์ทบล็อคเทค จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ขอใช้บริการ”อีก ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ จำเป็นที่จักต้องอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างละเอียดรอบคอบในระหว่างการใช้บริการ